Shërbimet tona

Sherbime te tjera

AKSESOR PER hotele dhe ndërtesave të banimit

KONSULTIMI PëR ARITJEN E OBJEKTIVA TUAJA

Heriess Home by Rozeta
Aty ku ndërthuren pasioni, fantazia dhe cilësia.

Kontakt

Tel: 068 90 10 747
Tel: 068 20 90 665

Email: perdemerkaj@outlook.com,

Adresa: Rr. Sulejman Delvina, Pallati 5/1